Odszedł Zbyszek Boratyński

Drodzy Koledzy!

Z wielkim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 20 maja 2014 r. zmarł nagle w wieku 65 lat nasz kolega Zbyszek Boratyński, twórca pierwszej w naszym kraju organizacji IPMS Polska. Idea powołania polskiej sekcji IPMS była Jego autorskim pomysłem, który zrealizował we wrześniu 1990 r. po odzyskaniu przez Polskę pełnej niepodległości. W tym czasie dzięki Jego inicjatywom Lublin, miasto gdzie mieszkał i pracował stał się stolicą polskiego modelarstwa plastykowego. Zbyszek był organizatorem pierwszych lubelskich ogólnopolskich wystaw – konkursów modelarskich, które odbywały się pod auspicjami IPMS Polska, był również redaktorem i wydawcą bezpłatnego Biuletynu IPMS Polska, który wydawał własnym sumptem przez kilka lat od połowy 1990 r. W sumie dzięki Zbyszkowi organizacja skupiła wokół siebie ponad 300 członków. Aktywność Zbyszka była elementem scalającym nas wszystkich i mobilizującym nas do działania. W pewnym momencie Zbyszek musiał dokonać trudnego wyboru – co wybrać – czy pracę społeczną czy zawodową. Wybrał tą drugą i w pełni się w niej zrealizował osiągając najwyższe tytuły i stanowiska naukowe. Zrobił habilitację i uzyskał z rąk Prezydenta RP tytuł profesora. Pracując na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie pełnił funkcję Kierownika Katedry Anatomii i Histologii Zwierząt oraz Kierownika Zakładu Anatomii Zwierząt. Zaangażowanie w pracę zawodową i liczne związane z tym obowiązki spowodowały, że musiał zrezygnować z czynnego udziału w pracach IPMS. Jego brak stał się przyczyną stopniowego zaniku aktywności organizacji i praktycznie jej upadku. Przykład ten pokazuje jak aktywna jednostka kształtuję swoje otoczenie i jaki ma wpływ na działanie organizacji społecznej. Niestety nikt z naszego otoczenia nie umiał Go zastąpić. Po wyłączeniu się z działalności IPMS Zbyszek nie zerwał ze swoją pasją modelarską i wspierał nas w organizacji wystaw będąc częstym uczestnikiem pokazów organizowanych w warszawskim Muzeum Techniki. Zbyszek urodził się 8 marca 1949 r. w Puławach. Dyplom lekarza weterynarii otrzymał na Wydziale Weterynarii Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie (1975 r.). Stopień doktora nauk weterynaryjnych uzyskał w 1982 r., dr hab. nauk wet. w zakresie neuroanatomii (2001 r.) na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej AR w Lublinie. Przedmiotem jego zainteresowań naukowo-badawczych był głównie autonomiczny układ nerwowy zwierząt domowych i wolno żyjących. Od 1975 r. był Członkiem Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, Członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych od 1976 r. oraz sekretarzem Lubelskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych w latach 1987-1991. Pamiętajmy o Nim i o jego wkładzie w organizowanie plastykowego modelarstwa w kraju, ponieważ Jego działalność stworzyła podwaliny naszej obecnej organizacji.

 

Krzysztof Cieślak i Krzysztof Wagner

Zbyszek-MT2005 ZebrIPMSWwa wystawa-1-(125) B24J ZbyszekJaslo B24J-i-B10