Regulamin Warszawskiego Festiwalu Modelarskiego Babaryba 2023

 

1. ORGANIZATOR

 • IPMS Polska
 • IPMS Warszawa
 • Quasi Warszawski Klub Anonimowego Kartonoholika

 

2. LOKALIZACJA

 • Hala Arena Ursynów ul. rtm. Pileckiego 122

 

3. RODZAJE KONKURSÓW

W ramach imprezy odbędą się 3 niezależne konkursy modelarskie:

 • Konkurs o Syrenią Łuskę – ocena modeli wg dodatkowego regulaminu, na podstawie dokumentacji dołączonej do modeli (instrukcja fabryczna modelu jak i „zestaw biblioteczny” czy nośniki elektroniczne nie są uznawane za dokumentację. Sugestia jak ma wyglądać poprawna dokumentacja znajduje się tu – https://ipmspolska.org.pl/wp-content/uploads/2020/03/Dokumentacja.pdf )
 • Festiwal modeli plastikowych
 • Festiwal modeli Kartonowych

Wszystkie konkursy mają charakter otwarty, mogą w nich uczestniczyć modelarze indywidualni jak i zrzeszeni w klubach i modelarniach

 

4. CEL

 • Popularyzacja modelarstwa redukcyjnego jako interesującej formy rozwijania zainteresowań techniczno-historycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Promowanie modelarstwa, jako ciekawej formy spędzania wolnego czasu i sposobu aktywizacji lokalnych grup społecznościowych.

 

5. GRUPY WIEKOWE

 • Młodzik: urodzony w 2010 i później
 • Junior: urodzony w latach 2005-2009
 • Senior: urodzony w 2004 i wcześniej

 

6. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Festiwal jest połączony z wystawą dla zwiedzających
 • Modele można zgłaszać tylko przez Internet
 • W kategorii MŁODZIK prosimy opiekunów modelarni o zgłaszanie którzy uczestnicy będą odbierać nagrody osobiście.
 • Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej do dnia 2.06.2023 do godziny 23:59
 • Organizatorzy nie pobierają opłaty startowej
 • Organizatorzy nie startują w festiwalu ani w konkursie
 • Model zgłoszony w nieodpowiedniej kategorii nie zostanie oceniony
 • Komisja Sędziowska w razie wątpliwości co do autorstwa modelu może przeprowadzić z wystawcą bądź wykonawcą rozmowę potwierdzającą autorstwo modelu.
 • Młodzik czy Junior na specjalne życzenie może zgłosić udział w klasach Seniorskich i będzie wtedy traktowany jak senior z wszelkimi tego konsekwencjami.
 • W przypadku małej ilości modeli w klasie organizatorzy zastrzegają sobie prawo łączenia klas.
 • Organizatorzy dołożą wszelkich starań aby zapewnić modelom bezpieczeństwo, jednak nie ponoszą odpowiedzialności formalno-prawnej i finansowej za ewentualne uszkodzenia lub zaginięcie modeli podczas imprezy.
 • Zaznaczenie kategorii specjalnej nie wyklucza startu modelu w klasach festiwalowych i konkursowych
 • Modele nieprzymocowane do podstawki powinny być w widoczny i wyraźny sposób oznaczone napisem „Model nie przytwierdzony do podstawki” lub napisem o podobnej, jednoznacznej treści.
 • Decyzje sędziowskie są ostateczne i nie podlegają oprotestowaniu. JAKIEKOLWIEK PODWAŻANIE DECYZJI SĘDZIÓW BĘDZIE SKUTKOWAŁO USUNIĘCIEM ZAWODNIKA Z TABELI WYNIKÓW ZAWODÓW
 • Brak informacji o wystawieniu własnych modeli do oceny w sędziowanych przez siebie klasach będzie skutkowało dyskwalifikacją z konkursu jak i wykluczeniem z komisji sędziowskiej.
 • ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ (nie konieczność) NIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA OD OSOBY POWSZECHNIE UZNAWANEJ ZA AWANTURNIKA
 • Modele nagrodzone lub wyróżnione w poprzednich edycjach WFM nie mogą być wystawiane do ponownej oceny.
 • Jeśli na karcie startowej uczestnik znajdzie pieczątkę „WYRÓŻNIENIE” prosimy z kartą modelu i odcinkiem „dla uczestnika” zgłosić się do biura festiwalu po odbiór wyróżnienia.
 • Jeśli na karcie startowej uczestnik znajdzie pieczątkę „NAGRODA SPECJALNA” to nagrodę prosimy odebrać na ceremonii zakończenia festiwalu.
 • Nagrody nie odebrane w dniu ich rozdania nie będą wysyłane do uczestników konkursu.
 • Dokumentacja nie jest wymagana acz bardzo mile widziana
 • Liczba wyróżnionych modeli w danej klasie jest uzależniona od poziomu ich wykonania.
 • Może się również okazać, że żaden model w klasie nie zasłużył na wyróżnienie

 

7. NAGRODY REGULAMINOWE tzw. BESTY

 • Najlepszy model lotniczy – plastik i karton
 • Najlepszy model pojazdu wojskowego – plastik i karton
 • Najlepszy model pojazdu cywilnego – plastik i karton
 • Najlepszy model okrętu – plastik i karton
 • Najlepsza figura – plastik
 • Najlepsza diorama – plastik i karton
 • Najlepsza budowla – karton
 • Najlepszy model Nie z tej ziemi – plastik
 • Najlepszy Nietypowy model kartonowy – karton
 • GRAND PRIX – za najlepszy model BABARYBY

 

8. NAGRODY SPECJALNE

 • Poza konkursami regulaminowymi przewidziane są nagrody specjalne. Kryteria nagradzania ustala fundator nagrody. Nagrody specjalne będą publikowane na bieżąco w miarę ich przybywania.

 

9. PROGRAM IMPREZY

Ramowy program imprezy przedstawiono poniżej. O wydarzeniach specjalnych (pokazy, prelekcje itp.) Organizatorzy będą informować na stronie konkursu oraz na profilu na Facebooku.

SOBOTA 3.06.2023
8:00 -13:00 przyjmowanie modeli
10:00 -18:00 zwiedzanie wystawy
15:00 – odprawa sędziów i ocena modeli
09:00 -18:00 giełda „modelarze modelarzom”
10.00 -18:00 giełda modelarska

NIEDZIELA 4.06.203
9:00 -14:00 zwiedzanie wystawy
14:00 – rozdanie nagród oraz uroczyste zamkniecie zawodów
09:00 -13:00 giełda „modelarze modelarzom”
09:00 -14:00 giełda modelarska

10. GIEŁDA MODELARSKA

Giełda modelarska odbędzie się w sobotę w godzinach od 10.00 do 18:00 oraz w niedzielę od 9:00 do 14:00. Ilość stoisk jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
!!! OBOWIĄZUJE ABSOLUTNY ZAKAZ SPRZEDAŻY KOPII POD RYGOREM USUNIĘCIA Z FESTIWALU !!!

11. GIEŁDA „MODELARZE – MODELARZOM”

Giełda modelarska „modelarze – modelarzom” odbędzie się w sobotę w godzinach od 10.00 do 18:00 oraz w niedzielę od 9:00 do 13:00. Należność za sprzedane modele jak i modele niesprzedane należy odebrać do godziny 13-tej w niedzielę.

12. INFORMACJE DODATKOWE

13. KATEGORIE SPECJALNE

 • Wojna na Pacyfiku
 • Powstanie Warszawskie 44 – wszystkie modele i figury związane z Powstaniem Warszawskim 1944 roku.
 • Jeśli wystawiasz model w kat. specjalnej, w formularzu zgłoszeniowym oprócz zwykłej kategorii zaznacz również kat. specjalną.

14. KLASY PLASTIKOWE

MŁODZIK

 • ML: modele lotnicze (wszystkie skale)
 • MP: modele pojazdów wojskowych (wszystkie skale)
 • MPC: modele pojazdów cywilnych (wszystkie skale)
 • MO: modele okrętowe (wszystkie skale)
 • MD: dioramy (wszystkie skale)
 • MF: figurki (wszystkie skale)

JUNIORZY

 • JL: modele lotnicze (wszystkie skale)
 • JP: modele pojazdów wojskowych (wszystkie skale)
 • JPC: modele pojazdów cywilnych (wszystkie skale)
 • JO: modele okrętowe (wszystkie skale)
 • JD: dioramy (wszystkie skale)
 • JF: figurki (wszystkie skale)

SENIORZY

LOTNICTWO

 • Samoloty
  • SC144 – 1/144, cywilne
  • SW144 – 1/144, wojskowe
  • SO72- 1/72, z napędem odrzutowym
  • SŚ72 – 1/72, z napędem śmigłowym
  • SO48 – 1/48, z napędem odrzutowym
  • SŚ48- 1/48, z napędem śmigłowym
  • SO32 – 1/35 i większe, z napędem odrzutowym
  • SŚ32 – 1/35 i większe, z napędem śmigłowym
 • Śmigłowce
  • H72 – śmigłowce, 1/72 i mniejsze
  • H48 – śmigłowce, 1/48,
  • H32 – śmigłowce, 1/35-1/32

POJAZDY WOJSKOWE

 • PG72 – 1/72 i mniejsze, gąsienicowe
 • PK72 – 1/72 i mniejsze, kołowe i półgąsienicowe
 • PG48 – 1/48, gąsienicowe
 • PK48 – 1/48, kołowe i półgąsienicowe
 • PG35 – 1/35 i większe, gąsienicowe
 • PK35 – 1/35 i większe, kołowe i półgąsienicowe
 • AM – artyleria, 1/72 i mniejsze,
 • AD – artyleria, 1/48 i większe,

DIORAMY

 • DS – lotnicze, wszystkie skale
 • DL – lądowe, wszystkie skale
 • DM – morskie, wszystkie skale
 • DI – inne

STATKI I OKRĘTY

 • OPM – podwodne, 1:200 i mniejsze
 • OPD – podwodne, 1:199 i większe
 • ONM – nawodne, 1:700 i mniejsze
 • ONŚ – nawodne, od 1:699 do 1:200
 • OND – nawodne, 1:199 i większe

POJAZDY CYWILNE

 • CC – ciężarowe i techniczne, wszystkie skale
 • CO – osobowe, wszystkie skale
 • CS – sportowe, wszystkie skale
 • CM – motocykle, jednoślady, wszystkie skale

FIGURY

 • FHM – historyczne, do 54 mm
 • FHD – historyczne, powyżej 54 mm
 • FHP – popiersia historyczne

INNE

 • JAJA – wszystkie modele w konwencji jajecznej
 • N – pojazdy SF (wszystkie skale)
 • OPEN – wszystko co nie pasuje do pozostałych klas

WYSTAWA

 • W – wszystko co chcecie pokazać na wystawie pozakonkursowej bez oceny sędziowskiej

15. KLASY KARTONOWE
Kategorie konkursowe (karton bez podziału na skale)

JUNIOR

 • JKO – statki i okręty
 • JKOP – okręty podwodne
 • JKŻ – żaglowce
 • JKS1 – samoloty z napędem śmigłowym
 • JKS2 – samoloty z napędem odrzutowym
 • JKS3 – śmigłowce, szybowce i sterowce
 • JKPK – pojazdy wojskowe
 • JKPS – pojazdy szynowe
 • JKA – artyleria
 • JKPC – pojazdy cywilne
 • JKR – rakiety, pojazdy kosmiczne i SF
 • JKF – figurki, zwierzęta
 • JKB – budowle
 • JKI – inne
 • JD – dioramy

MŁODZIK

 • MKS – lotnictwo (samoloty, śmigłowce, balony itp)
 • MKC – pojazdy cywilne
 • MKW – pojazdy wojskowe
 • MKO – statki, okręty, żaglowce
 • MKI – inne (figurki, zwierzęta, budowle, dioramy itp)

SENIOR

 • KOm – statki i okręty do 65cm
 • KOd – statki i okręty powyżej 65cm
 • KOlw – statki i okręty do linii wodnej
 • KOp – okręty podwodne
 • KŻ – żaglowce
 • KS1 – samoloty jednosilnikowe z napędem śmigłowym
 • KS2 – samoloty wielosilnikowe z napędem śmigłowym
 • KS3 – samoloty z napędem odrzutowym
 • KS4 – śmigłowce, sterowce, szybowce
 • KPKs – wojskowe pojazdy kołowe standard
 • KPKo – wojskowe pojazdy kołowe open
 • KPGs – wojskowe pojazdy gąsienicowe standard
 • KPGo – wojskowe pojazdy gąsienicowe open
 • KPSs – pojazdy szynowe standard
 • KPSo – pojazdy szynowe open
 • KA – artyleria
 • KPCs – pojazdy cywilne standard
 • KPCo – pojazdy cywilne open
 • KR – rakiety, pojazdy kosmiczne, SF
 • KF – figurki, zwierzęta
 • KB – budowle
 • KI – inne
 • KD – dioramy

16. KONKURS O SYRENIĄ ŁUSKĘ

REGULAMIN
Podział na klasy konkursowe.

 • K1: modele lotnicze 1:72 i mniejsze
 • K2: modele lotnicze 1:48
 • K3: modele lotnicze 1:32 i większe
 • K4: modele pojazdów wojskowych 1:72 i mniejsze
 • K5: modele pojazdów wojskowych 1:48 i większe
 • W klasach konkursowych nie ma podziałów wiekowych (co nie znaczy, że junior nie może w konkursie wystartować jeśli ma ochotę)
 • Do modeli wystawionych w konkursie powinna być dołączona dokumentacja. (Oczywiście jak modelarz się uprze to dokumentacji być nie musi ale wtedy NKS* też się uprze i nie będzie oceniać tego modelu, czyli jak nie chcesz robić dokumentacji to startuj w kategoriach festiwalowych.)
 • Obecność zawodnika nie jest obowiązkowa, ale jest wskazana, tak, aby zawodnik w rozmowie z sędzią mógł wyjaśnić ewentualne wątpliwości.
 • NKS* pracuje razem, ale każdy sędzia indywidualnie wpisuje oceny w przygotowane arkusze oceny. Wypisane dla każdego modelu arkusze oceny sumuje sędzia sekretarz i zlicza ocenę końcową.
 • Ocenę końcową zatwierdza (nie zmienia) w protokole końcowym sędzia główny.
 • Modele nagrodzone lub wyróżnione w poprzednich edycjach WFM nie mogą być wystawiane do ponownej oceny.
 • Zawodnik może wystawić 2 modele w danej klasie, ale nagrodzony może zostać tylko najlepszy model danego zawodnika.

* NKS – Najwyższa Komisja Sędziowska